• Grafika Glowna About Us
  • Grafika Glowna About Us
Lama Bin

Lama Bin

Ett automatiskt produktställ i Lama-systemet som har funktion både visuellt och en möjlighet att marknadsföra de aktuella varorna samtidigt. Storlek och kapacitet hos Lamalösningen anpassas för produkternas vikt som skall marknadsföras.

Lama Round Bin

Lama Round Bin

Detta är en automatisk lösning som kombinerar funktionerna av visuella annonsmaterial och tunga produkthållare. I jämförelse med kvadratiska eller rektangulärformade produkthållare, kan runda bins hålla flera produkter och ger mer utrymme för reklam. Storlek och maximal lastkapacitet för Round Bin är anpassade till vikten av de presenterade produkterna. Round Bin kan anslutas till båda sidor av en lama lösning. rtising. The size and maximum load capacity of the bin are adapted to the weight of the presented products.

Lama Bin med hyllor

Lama Bin med hyllor

Är en automatisk lösning som kombinerar funktionerna som en reklampelare och som fungerar som produkthållare för tunga produkter. Lama Bin med hyllor utgör en mer attraktiv uppställning av produkter. Tack vare synligheten och tillgängligheten av produkterna vid försäljningsställe är de mer lättillgängliga. Storlek, antal hyllor och lastförmåga gör att Lama Bin med hyllor är anpassade till vikten av de visade produkterna. Denna produkt kan fästas på båda sidor av lösningen och det tar ca: 45 sekunder att installera den på försäljningsstället.

Lama Gravity Feed

Lama Gravity Feed

En automatisk lösning som fungerar som en reklampelare samt kan ge support och en enklare produktpresentation. Den har också ett specialdesignat fack som fungerar som en produkthållare. Produkterna stoppas i Laman från toppen och genom gravitationen faller de i produktbehållaren och är redo plockas upp. Dessutom är det möjligt att göra en del av lösningen av genomskinligt material, som garanterar bättre synlighet för varumärket. Tid för installation: 30 sekunder.

Lama Sherpa

Lama Sherpa

En automatisk lösning som fungerar som en reklampelare samt kan ge support och enklare information. Hyllan (sherpa) placeras inuti Laman, som i kombination med belysningsalternativ, säkerställer en attraktiv produktpresentation. Tid för installation: 30 sekunder.

Case Wrapper

Case Wrapper

En automatisk display som fyller funktionen av ett omslag för tyngre produkter. En unik kombination av reklam samt en display för förpackningar av stor storlek. Detta är perfekt för presentation av lådor, flaskförpackningar eller andra icke-standardiserade typer av förpackningar, som inte kan ställas ut på standard hyllor. Fördelen med Case Wrapper är en omedelbar exponering och ett optimalt utnyttjande av utrymme på försäljningsstället. Dessutom säkerställs betydande reklamplats då Case Wrapper ger en utmärkt bild av varumärket, vilket gör den till ett effektivt verktyg för marknadsföring. Tid för installation: 15 sekunder.

Lama TX Prism

Lama TX Prism

En hylla med en stor lastkapacitet (10 kg per hylla), som utvecklar helt automatiskt och hyllorna är monteras därefter. Fördelen med displayen är möjligheten att placera tunga produkter på varje hylla samtidigt som den attraktiva och lätta konstruktionen kvarstår. Lama TX säkerställer en enkel tillgång till produkterna från båda sidor och en attraktiv presentation. Storleken på displayen, liksom antalet hyllor och deras lastkapacitet anpassas till vikten av produkterna. Tid för installation: 30 sekunder.

Shelf Lama

Shelf Lama

En automatisk lösning som fungerar som en reklampelare samt kan ge support och en enklare produktpresentation . Hyllorna är placerade runt Laman, vilket bidrar till en perfekt synlighet och tillgänglighet av produkten. Storleken och antal hyllor är anpassade efter individuella behov. Tid för installation: 45 sekunder.

Lama Sherpa Square

Lama Sherpa Square

En automatisk lösning som fungerar som en reklampelare samt kan ge support och enklare information. Hyllorna (sherpas) placeras inuti Laman, som i kombination med belysningsalternativ, säkerställer en attraktiv produktpresentation. Ytterligare belysning ger lösningen en exklusiv karaktär. Tid för installation: 30 sekunder.

Lama Tire

Lama Tire

En automatisk lösning utformad för optimal exponering av däck. Den unika kombinationen av en automatisk kolumn med en stor reklamyta och ett däck utgör lösningen. Basen i Lama Tire är resistent mot väta och ger stabilitet som gör det möjligt att installera lösningen på en däckverkstad med begränsat utrymme. Den stora fördelen här är möjligheten till en effektiv kombination av att marknadsföra sitt varumärke med exponeringen av däck. En ytterligare fördel är möjligheten att utbyta grafiken (reklampelaren) samtidigt som däckpresentationen kan bestå. Tid för installation: 45 sekunder.

  • Magic Display
  • Chillair
  • Infoshade