• Grafika Glowna About Us
  • Grafika Glowna About Us

ChillAir - unik teknologi

ChillAir är världens enda kyllösning bestående av ett kylaggregat och en helautomatisk kartonglösning med hyllor. Den skapades som ett svar på en betydande utmaning för kyl-branschen - en utmaning med att lyfta fram och marknadsföra kylda produkter vid försäljningsstället.

De kyllösningar som idag används i butikerna kan ses som en förlängning utav vanliga butikshyllor och har tappat sin unika karaktär. Dessutom har standarkylarna begränsningar för att byta ut marknadskommunikationen. ChillAir skiljer sig markant ifrån andra kylar i detta avseende - på grund av dess automatiska teknik och snabba installation som gör det möjligt att starta en ny kampanj på några sekunder.

ChillAir - tillgängliga modeller

ChillAir - tillgängliga modeller

ChillAir kylande automatiska displayer består av en familj av 6 standardmodeller:

- ChillAir Big: 4 hyllor

- ChillAir Medium: 3 hyllor

- ChillAir Small: 2 hyllor

- ChillAir Bin: en korg

- ChillAir Podium Bin: en korg med en extra exponeringsnivå

- ChillAir Window Bin: en korg med ett genomskinligt fönster

ChillAir - kylkasetten

ChillAir - kylkasetten

ChillAir-kylkassetten är en underhållsfri enhet och finns för närvarande tillgänglig både till försäljning och att för att hyra under en period av 1 till 12 månader:

- Beroende på modell av ChillAir-displayen garanterar den kylning i intervallet 1°C - 8°C

- Inget behov av att tömma överflödigt vatten (automatiskt kondensatavdunstningssystem)

- Kräver ingen service utöver den rekommenderade årliga rengöringen av kondensorn

- CE-certifierad och tillverkad uteslutande av europeiska komponenter

- Hjul för mobilitet på försäljningsstället

- Erforderlig omgivningstemperatur: +21°C

- Erforderlig luftfuktighet: upp till 60 %

- Mått: (L x B x H): 442 x 444 x 570 mm

  • Ecovadis
  • FSC
  • Sedex
  • WPT
  • Carbon Quota
  • ChillAir
  • Infoshade
  • Magic Display