• Grafika Glowna About Us
  • Grafika Glowna About Us

QUICKER Ellips

QUICKER Ellips

Denna typ av reklamlösning väljs oftast av alla typer av kolumner i QUICKER systemet på grund av dess fördelaktiga proportioner efter hopvikning och utvikning.

QUICKER Square

QUICKER Square

Detta är en kolumn med en fyrkantig bas som är mer och mer populär som ett komplement eller en ersättning för klassiskt formade QUICKER (ellips-formade). Denna QUICKER form har en tydlig utmärkande lösning jämfört med andra lösningar vid försäljningsplatsen. QUICKER lösningen väljs ofta då den sticker ut på grund utav sin grafiska design, vilket optimeras när den utgörs av fyra reklamväggar.

QUICKER Rektangel

QUICKER Rektangel

QUICKER Rektangel är en kolumn med en rektangelformad bas som ofta används för att reflektera en smal form av en produkt eller förpackning. Den viktiga fördelen av rektangel QUICKER är dess stora annonsutrymme och en unik, modern form, som ger en står ut på försäljningsstället. QUICKER Rektangel är på samma gång den typ av QUICKER lösning som upptar liten plats och kan installeras i begränsade utrymmen.

QUICKER Triangel

QUICKER Triangel

QUICKER Triangel är en kolumn med en triangel-formad bas och kännetecknas av sin stabilitet. Därför passar den perfekt för folkmyllrande försäljningsställen. Den unika formen av denna QUICKER skapar uppmärksamhet och får fram budskapet tydligt.

QUICKER Round

QUICKER Round

QUICKER Round är en kolumn med en rund bas som ofta används för att återspegla förekomsten av sådana typer av förpackningar som ett rör, en burk, en flaska eller ett batteri. Fördelen med denna QUICKER lösning är möjligheten att få en rättvisande bild av en konkret form med hjälp av ytterligare alternativ, exempelvis en tillskärning eller Sidoelement. QUICKER Round lösningen kan ersätta prover på utvalda produkter.

QUICKER Halfmoon

QUICKER Halfmoon

QUICKER Halfmoon är en kolumn i form av en halvmåne, som kombinerar fördelarna med den klassiska QUICKER och Rektangulära QUICKER. Den platta sidan säkerställer en optimal användning av reklamutrymme, som den klassiska (elliptiska) sidan inte garanterar. Den ellips-formade sidan, å andra sidan ökar den visuella attraktionskraften och dess stabilitet. På den platta sidan kan man även använda sig av krokar eller broschyrhållare. QUICKER Halfmoon är en populär form i kombination med QUICKER Geckon alternativet. Den platta sidan kan sättas fast på en vägg eller en glas ruta med den elliptiska sidan vänd mot kund.

QUICKER Pyramid

QUICKER Pyramid

QUICKER Pyramid är en QUICKER i form av en pyramid som skapats för att passa behoven hos kunder som har sökt ett exceptionellt sätt att marknadsföra sina produkter på vid försäljningsstället. QUICKER Pyramid gör det möjligt att återspegla pyramidformen samtidigt som den bibehåller den automatiska kvalitén som är utmärkande för QUICKER systemet. Denna form har gjort att lösningen visat sig vara mycket effektiv och attraktiv som en julgran.

QUICKER Cone

QUICKER Cone

QUICKER-konen är en konformad pelare skapad för kunder som letade efter unika former av differentiering vid försäljningsstället. Det gör det möjligt att återge koniska former samtidigt som den fulla automatiken som är karakteristisk för QUICKER-systemet bibehålls.

  • Ecovadis
  • FSC
  • Sedex
  • WPT
  • Carbon Quota
  • ChillAir
  • Infoshade
  • Magic Display