• Grafika Glowna About Us
  • Grafika Glowna About Us

dynamic pos chart sales

Dynamisk POS visar ökad försäljning med 44% jämfört med statiska lösningar.

dynamic pos chart placement

Butikschefer ger rörelse displayerna högprioriterade placeringar i butik

  • Ecovadis
  • FSC
  • Sedex
  • WPT
  • Carbon Quota
  • ChillAir
  • Infoshade
  • Magic Display