• Grafika Glowna About Us
  • Grafika Glowna About Us

 

Ansvar

Ansvar

Vårt företag har bedömts och certifierats för att uppfylla kraven i FSC® Chain-of-Custody, det vill säga spårbarheten för produkter.

Med hänsyn till miljön strävar vi efter att säkerställa att våra råvaror kommer från ansvarsfulla källor som skaffar trä utan att påverka skogarnas biologiska rikedom.

Minskning av koldioxidavtryck

Minskning av koldioxidavtryck

CarbonQuota mäter de växthusgasutsläpp som är förknippade med vår verksamhet. Nyligen genomförda mätningar har visat att vi har minskat vår operativa CO2-intensitet med 34 % från år till år. Vi strävar ständigt efter att minska CO2-utsläppen.

Återvinning

Återvinning

Våra produkter är 100 % återvinningsbara.
Vi använder 95 % från förnybara råvaror och endast 5 % nya fibrer.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Återigen fick vi ett silverpris i Ecovadis revision för vår verksamhet inom området hållbar utveckling.

Affärsetik

Affärsetik

Vår produktionsanläggning är SMETA 4-pillar (SEDEX Member's Ethical Trade Audit) certifierad. Den etiska revisionen enligt SMETA-proceduren granskar miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter samt arbetsetik.

  • Silver
  • FSC
  • Sedex
  • WPT
  • Carbon Reduced