• Grafika Glowna About Us
  • Grafika Glowna About Us
Automatiskt ben eller automatiska basen

Automatiskt ben eller automatiska basen

Det automatiska benet eller det automatiska dubbelbenet ger extra stabilitet för pelarna i QUICKER-systemet. Detta är ett alternativ som används när stativet utsätts för en tyngre belastning (särskilt på ena sidan), t.ex. stora 3D-element, flera broschyrfickor eller ett större antal lastade krokar.

Den automatiska basen å andra sidan isolerar montern från marken. Detta alternativ används oftast som skydd mot fukt, så att stativen inte blir vattendränkta på ett golv som tvättas ofta. Det är möjligt att kombinera ovanstående alternativ, dvs. automatiskt ben eller automatiskt dubbelben med automatiskt fotkryss. 

Utbytbara element

Utbytbara element

Utbytbara element är en uppsättning av ringar runt själva Quicker kolumnen, som attraktiva 3D-element. De utbytbara elementens reklamyta är proportionell mot Quicker-storleken, vilket skapar en intressant och visuellt effekt. I utbytbara element-alternativet kan ringarna installeras permanent, men på kundens begäran kan de utformas som utbytbara element. Deras form, storlek och antal på Quicker kan också anpassas efter individuella behov.

3D element

3D element

3D elementet är ett utbytbart element, och det kan placeras var som helst på lösningen. Den används oftast för att förstärka ett specifikt budskap, till exempel ett specifikt erbjudande, en förändring av kampanjen med hjälp av ett utbyte av 3D elementet på ett snabbt och enkelt sätt. 3D elementet kan skapas i alla olika former.

Broschyrhållare

Broschyrhållare

QUICKER-systemet kan fungera som en hållare för broschyrer, kataloger, nyhetsbrev. Det är möjligt tack vare ett stort antal fickor i olika storlekar. Beroende på de konkreta behoven kan de vara gjord av papper eller transparent plast. Det är möjligt att designa en speciell form av fickan om så kunden önskar.

Sidoelement

Sidoelement

QUICKER-systemet är unikt eftersom det ger obegränsade möjligheter till olika former. Sidoelement-alternativet erbjuder ytterligare möjligheter och som sträcker sig utanför själva lösningen antingen på ena eller båda sidorna. Formen och storleken på Sidoelement justeras i enlighet med individuella förväntningar.

3D 2-way element

3D 2-way element

3D 2-way element-alternativet underlättar presentationen av tredimensionell grafik på QUICKER-lösningarna. 3D 2-way-elementen går genom själva QUICKER och skapar en exceptionellt dynamisk 3D-effekt. Formen och storleken på elementen är anpassade för individuella behov.

Stansning

Stansning

QUICKER lösningen kan återspegla olika former av produkter eller förpackningar. Tack vare användningen av skärverktyg som är anpassade till bestämda former kan QUICKER lösningen se autentiskt lik de produkter som kunden avser att marknadsföra på försäljningsstället.

Krok

Krok

Alternativet krok skapades för att fungera som en hållare för kataloger, nyhetsbrev och broschyrer, påsar eller andra lätta produkter. Alternativet QUICKER® med krok är fortfarande mycket enkelt att installera vid försäljningsstället. Krokarna kommer separat för ett snabbt montage efter att du har satt upp QUICKER-kolumnerna.

Eco-Style

Eco-Style

QUICKER Eco-Style är ett alternativ som gör att du kan trycka på råmaterial utan beläggning. På grund av det faktum att inte alla maskiner kan skriva ut på ett sådant underlag bör du rådfråga oss innan du förbereder grafik. Med detta QUICKER-stativalternativ är ”mindre mer”. Detta innebär att för att uppnå önskad effekt rekommenderar vi att du lämnar ett stort område av QUICKER-kolumnen otryckt.

  • Ecovadis
  • FSC
  • Sedex
  • WPT
  • Carbon Quota
  • ChillAir
  • Infoshade
  • Magic Display